«   lipiec 2024   »
PWŚCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Polityka ochrony danych osobowych


Szanowni Państwo,
 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i
rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
"RODO" informujemy, że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domek Puchatka Monika Podolak z siedzibą w Kamienna 109/5, 53-307 Wrocław, zwany dalej Administratorem,
który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o
świadczenie usług. 
3)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 
4)	Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej,
5)	Podanie danych jest dobrowolne
6)	Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
7)	Posiada Pani/Pan prawo do:
•	żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•	przenoszenia danych,
•	wniesienia sprzeciwu, 
•	wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
•	cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8)	 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z wyrazami szacunku,
Administrator Danych Osobowych

Kontakt

Żłobek niepubliczny
Opieka nad dziećmi

mgr Monika Podolak - pedagog
Tel.: +48 665 407 127
info@domekpuchatka.pl
www.domekpuchatka.pl


ul. Kamienna 109/5

53-307 Wrocławul. Kłodzka 13 A

53-307 Wrocław

Partnerzy

Najlepszy żłobek Wrocław DomekPuchatka.pl
© 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania bez zgody autora.